Helena

Helena - kineze

Jsem obyčejná žena s obyčejnými starostmi stejně jako Vy. Již dlouhá léta se zabývám vědami, které pomáhají mému duchovnímu růstu.  Začínala jsem astrologií, zajímala se o sílu kamenů a tarotové karty.  Nejdůležitější však pro mne bylo seznámení se s kinezí.  Do života mi stále přicházejí nově podněty a s tím související vědomosti. Cvičím a rozvíjím svou intuici a snažím se předávat své zkušenosti  těm, kteří o to stojí, formou terapií spojených s kinezí. Každý je schopen se sám léčit a uzdravit, ale většina lidí neví, jak na to.

 


Pomohu Vám najít sám/a sebe a společnými silami vyhledáme Vaši cestu k uzdravení a spokojenému životu.


Naše životy jsou mnohdy plny trápení a starostí a my to dovolíme, protože si neuvědomujeme, že to jde i jinak. Bereme to jako samozřejmost, protože jsme tak byli vychováni našimi rodiči a oni zase svými rodiči a oni zase svými rodiči…Všichni v tomto řetězci předávali dál to, co se naučili a o čem byli přesvědčeni, že je správné.  Z pohledu kineze nám některé zažité zvyky a přístupy neslouží, ale mohou nám škodit. To, co pro naše předky bylo nezbytné k přežití, nám v dnešní době již nemusí sloužit.  Muži byli stvořeni velcí a silní, protože museli ochránit svou rodinu (smečku, tlupu). Nemohli si dovolit ukázat jakoukoli slabost, aby nebyla v ohrožení jejich rodina. Do dneška je mužům přirozené zakrývat svou bolest hluboko do svého nitra a nebo jí schovávat za svou agresi, vztek nebo útok. Ne náhodou mužská populace vede počtem srdečních chorob (infarkt, angína pektoris…) v celosvětovém měřítku. Žena, jako pokračovatelka rodu, byla plně odevzdána do ochrany svého muže. Rodila děti, sbírala plody, udržovala oheň. V rodině měla svou nepostradatelnou úlohu a jasné úkoly. S rostoucí emancipací postupně začala přebírat roli muže. Model samoživitelky ženy, matky je v dnešní době častý.  Kam se poděla role ženy? Proč má většina žen potíže s menstruací? (bolesti, křeče).


Smyslem terapie je odstranit zažité zvyky/bloky, aby nám přestaly škodit na těle i duši.

 

10.7.2015 jsem prožila zlom ve svém vnímání a na cestě poznání. Absolvovala jsem „certifikovaný kurz Blanky Chakospour "Terapeut duše“. Tím se mi otevřela další možnost pomoci sobě i druhým. Prožila jsem velmi náročný a zároveň krásný čas, na který ráda vzpomínám. Prostřednictvým uvědomování si prožitků z minulých životů a tím i karmických pout jsme schopni osvobodit naše duše od zbytečného utrpení pomocí odpuštění sobě i druhým.

31.7.2015 Při práci se svými klienty jsem si uvědomila, že je velmi málo lidí, kteří jsou si vědomi svých předností. Každý vyjmenuje mnoho svých nedostatků, ale když chci jejich klady, tak dlouho přemýšlí a hodně se ostýchají. A přitom každý z nás je jedinečný a dokonalý. Proto, jsem se rozhodla rozšířit své služby o vypracování osobního profilu. Osobní profil Vám může pomoci najít své schopnosti, odhalit vaše vlohy. Můžete s nimi pracovat a rozvíjet je a tím se stáváte sami sebou.

Často slýchám maminky, jak si stěžují na své děti. Jak neposlouchají, zlobí, jsou roztržité. To může vyřešit osobní profil dítěte. Zde se zaměřuji na výchovu a přístup rodičů k dítěti. Soustředím se na jeho duchovní vývoj v tomto životě a s tím spojené úkoly. Mým cílem je vzájemný respekt a vytvoření důvěry mezi vámi a dítětem. Jedině tak můžete vychovat skvělého člověka, který si je vědom svých předností, a který je také uplatňuje ve svém životě.