Osobní profil

Je založen na celém jménu, datu, času a místě narození.

Je to souhrn slabých a silných stránek.

    

Používám:

  • Numerologii - zabývám se životním číslem a číslem jména.
  • Eneagram - je to staré sufijské učení popisující přirozené dispozice a vrozené duchovní schopnosti.
  • Astrologii - zde se zabývám postavením vnitřních planet a jejich vlivu na osobu.
  • V dětském profilu se zabývám postavením Slunce, Luny a Merkuru / ty ho nejvíce ovlivňují.
  • Živly - ty popisují naše nejzákladnější a nejvíce se projevující osobnostní rysy.
  • Čínská astrologie - poskytuje jiný úhel pohledu na osobnost, který je založený na fázích měsíce.
  • Intuici - je to můj vhled, který prociťuji na základě tvorby osobního profilu.
  • Astrologická mandala - ukazuje postavení všech planet v horoskopu.

 

Profil pro dospělého

Osobní profil pro dospělé Vám může pomoci uvědomit si svá slabá místa, dá Vám návod jak je řešit a používat silné vlohy tam, kde je nejvíce uplatníte. Pomůže Vám najít Vaše životní poslání, co v tomto životě máte zpracovat, a jak žít spokojený a šťastný život.

  

Profil pro dítě

Osobní profil dítěte dává rodičům vhled na ještě se neprojevující vlohy. Dává Vám návod, jak k dítěti přistupovat, jak chápat jeho nálady a „zlobení“. Děti totiž nezlobí a vždy, když na sebe upozorňují, tak to má nějaký důvod. Jak dítě motivovat a pomáhat mu na jeho cestě tak, aby se vyvinulo v silného a šťastného jedince, který pevně stojí na svých nohách a žije život naplno. Profil pro dítě je aktuální do 10-ti let, pak už je lepší profil pro dospělého.